در کلاب فوتبال ایرانیان، تیم ها براساس 4 فاکتور جداگانه ( امتیاز کل ، تعداد قهرمانی ها ،امتیاز هفتگی و شانس جایزه ) رده بندی خواهند شد. برای اطلاعات بیشتر به بخش راهنمای بازی مراجعه نمایید.

رده بندی تیم ها
تیم جام قهرمانان قهرمانی لیگ جام حذفی دومی لیگ سومی لیگ جام کاربران
1 پرسپولیس04 20 66 12 46 20 43
2 روح بروس لی 18 63 9 26 20 3
3 چــــلــــســـــی 14 60 4 47 22 20
4 دختر پاییز 11 46 7 30 35 4
5 استقلال تهران۸۴ 10 24 1 9 7 20
6 آتی سا 9 44 8 36 18 92
7 ستاره های سرخ 8 58 4 26 32 13
8 ناصرخان حجازی 7 57 4 44 20 5
9 مدافعان حرم 6 55 6 26 20 19
10 شـــهــرزاد 6 41 5 38 28 18
11 بایرن مونیخ 51 5 45 7 29 26 6
12 کوروش کبیر 4 45 2 34 27 18
13 taban sport 3 31 2 28 32 92
شانس جایزه