تورنمنت جایزه طلایی !

جام تـابسـتـانـه!

زمان باقیمانده تا پایان این دورهتایم باقی مانده تا پایان این دوره برای برنده شدن
نحوه کسب امتیاز در تورنمنت شانس جایزه طلایی : تو هم میتونی برنده شی !
 • برد در بازی های لیگ : 10 امتیاز

 • مساوی در بازی های لیگ : 5 امتیاز

 • برد در جام های حذفی و قهرمانان : 15 امتیاز

 • قهرمانی لیگ : 200 امتیاز

 • دومی لیگ : 100 امتیاز

 • سومی لیگ : 50 امتیاز

 • قهرمانی جام قهرمانان و حذفی : 400 امتیاز

 • خرید هر پلان اکانت طلایی : 30 امتیاز

 • خرید هر 1 زمرد : 1 امتیاز

جوایز جام تـابسـتـانـه: تلاش کن!
 • رتبه اول : 300 هزار تومان وجه نقد

 • رتبه دوم: 200 هزار تومان وجه نقد

 • رتبه سوم: 500 زمرد

 • رتبه چهارم: 400 زمرد

 • رتبه پنجم: 300 زمرد

 • رتبه ششم: 200 زمرد

 • رتبه هفتم: 100 زمرد

 • رتبه هشتم: 50 زمرد

شانس جایزه