در کلاب فوتبال ایرانیان، تیم ها براساس 4 فاکتور جداگانه ( امتیاز کل ، تعداد قهرمانی ها ،امتیاز هفتگی و شانس جایزه ) رده بندی خواهند شد. برای اطلاعات بیشتر به بخش راهنمای بازی مراجعه نمایید.

رده بندی تیم ها
تیم جام قهرمانان قهرمانی لیگ جام حذفی دومی لیگ سومی لیگ جام کاربران
1 روح بروس لی 15 44 8 18 10 3
2 چــــلــــســـــی 10 38 4 36 12 20
3 آتی سا 9 30 8 25 8 92
4 دختر پاییز 8 33 6 16 23 4
5 لاماسیا 7 38 5 15 14 249
6 ستاره های سرخ 6 43 4 12 15 13
7 مدافعان حرم 6 33 4 15 14 19
8 لیوان غربی 5 37 0 17 13 76
9 ناصرخان حجازی 4 42 4 30 12 5
10 کوروش کبیر 4 34 2 17 14 18
11 بایرن مونیخ 51 4 33 6 17 19 6
12 شـــهــرزاد 4 29 4 21 14 18
13 استقلال ابی در ابی 3 26 7 8 20 65
14 بیستون 3 20 0 15 7 0
15 آرامیس ایـــران 2 33 4 31 14 18
16 ناپولی 2 23 1 24 12 80
17 لــســتـــرســیــتـی 2 22 1 18 18 116
18 هاسکی 2 12 0 2 7 0
19 رئال بجنورد 1 31 1 11 10 14
شانس جایزه