در کلاب فوتبال ایرانیان، تیم ها براساس 4 فاکتور جداگانه ( امتیاز کل ، تعداد قهرمانی ها ،امتیاز هفتگی و شانس جایزه ) رده بندی خواهند شد. برای اطلاعات بیشتر به بخش راهنمای بازی مراجعه نمایید.

رده بندی تیم ها
تیم جام قهرمانان قهرمانی لیگ جام حذفی دومی لیگ سومی لیگ جام کاربران
1 پرسپولیس04 23 70 12 48 20 43
2 روح بروس لی 18 66 9 26 20 3
3 چــــلــــســـــی 14 64 4 48 23 20
4 استقلال تهران۸۴ 13 30 1 9 7 20
5 دختر پاییز 11 52 7 30 35 4
6 آتی سا 9 44 8 41 19 92
7 ستاره های سرخ 8 58 4 32 32 13
8 ناصرخان حجازی 7 59 4 44 23 5
9 مدافعان حرم 6 61 6 26 20 19
10 شـــهــرزاد 6 41 5 41 29 18
11 بایرن مونیخ 51 5 46 7 31 29 6
12 کوروش کبیر 4 45 2 34 30 18
13 taban sport 3 31 2 33 33 92
شانس جایزه