در کلاب فوتبال ایرانیان، تیم ها براساس 4 فاکتور جداگانه ( امتیاز کل ، تعداد قهرمانی ها ،امتیاز هفتگی و شانس جایزه ) رده بندی خواهند شد. برای اطلاعات بیشتر به بخش راهنمای بازی مراجعه نمایید.

رده بندی تیم ها
تیم جام قهرمانان قهرمانی لیگ جام حذفی دومی لیگ سومی لیگ جام کاربران
1 پرسپولیس04 20 63 12 46 20 42
2 روح بروس لی 18 62 9 26 20 3
3 چــــلــــســـــی 14 60 4 46 20 20
4 دختر پاییز 11 43 7 30 35 4
5 آتی سا 9 44 8 34 17 92
6 ستاره های سرخ 8 58 4 23 32 13
7 استقلال تهران۸۴ 8 21 1 9 7 18
8 ناصرخان حجازی 7 54 4 44 20 5
9 مدافعان حرم 6 52 6 26 20 19
10 شـــهــرزاد 6 41 5 35 28 18
11 بایرن مونیخ 51 5 45 7 26 26 6
12 کوروش کبیر 4 45 2 34 24 18
13 taban sport 3 31 2 28 31 92
شانس جایزه