در کلاب فوتبال ایرانیان، تیم ها براساس 4 فاکتور جداگانه ( امتیاز کل ، تعداد قهرمانی ها ،امتیاز هفتگی و شانس جایزه ) رده بندی خواهند شد. برای اطلاعات بیشتر به بخش راهنمای بازی مراجعه نمایید.

رده بندی تیم ها
تیم نام مربی محل سکونت تاریخ تاسیس امتیاز کل
5,301 سپاهان برنده2 محمد حسین یاری - 1394/4/29 0
5,302 پرسپولیییس 1 Sami Adamak ایران ، فارس ، شیراز 1393/12/24 0
5,303 امیر2023 ساارا دارابی - 1396/6/2 0
5,304 یاشاروف تستی تستی - 1400/6/6 0
شانس جایزه