در کلاب فوتبال ایرانیان، تیم ها براساس 4 فاکتور جداگانه ( امتیاز کل ، تعداد قهرمانی ها ،امتیاز هفتگی و شانس جایزه ) رده بندی خواهند شد. برای اطلاعات بیشتر به بخش راهنمای بازی مراجعه نمایید.

رده بندی تیم ها
تیم نام مربی محل سکونت تاریخ تاسیس امتیاز کل
5,281 خشم چناران رضا توانایی سراب - 1400/4/15 19
5,282 پرسپولیس۳۳ علیرضا کرچالیان ایران ، اصفهان ، اصفهان 1400/5/5 10
5,283 شاهین تیزپا وجید جعفری - 1400/5/8 8
شانس جایزه