در کلاب فوتبال ایرانیان، تیم ها براساس 4 فاکتور جداگانه ( امتیاز کل ، تعداد قهرمانی ها ،امتیاز هفتگی و شانس جایزه ) رده بندی خواهند شد. برای اطلاعات بیشتر به بخش راهنمای بازی مراجعه نمایید.

رده بندی تیم ها
تیم جام قهرمانان قهرمانی لیگ جام حذفی دومی لیگ سومی لیگ جام کاربران
21 تراختور مشگین شهر 2 19 0 15 12 36
22 هاسکی 2 19 0 4 11 0
23 رئال اوندسیما 2 12 0 11 10 17
24 استـقلال تهران 1 26 2 33 12 32
25 استقلال تهران۸۴ 1 8 0 6 5 18
26 اینترنازیوناله 0 47 0 9 10 7
27 استقلال بارسلونا 0 45 0 26 13 1
28 سوته دلان 0 43 0 18 8 10
29 امین 2020 0 38 0 28 27 50
30 یاهو 0 38 0 16 35 27
31 خـــنــــدوانـــه 0 34 1 22 27 15
32 سلاطین سرخ 0 34 0 25 19 11
33 شهدای بابل 0 34 0 21 11 0
34 پارسه 1123 0 33 0 19 14 0
35 بجنوردسیتی 0 30 0 46 10 6
36 عقرب 0 30 0 26 16 11
37 بابل یونایتد 0 30 0 14 15 0
38 بارسلون قهرمان 0 29 1 17 15 9
شانس جایزه