در کلاب فوتبال ایرانیان، تیم ها براساس 4 فاکتور جداگانه ( امتیاز کل ، تعداد قهرمانی ها ،امتیاز هفتگی و شانس جایزه ) رده بندی خواهند شد. برای اطلاعات بیشتر به بخش راهنمای بازی مراجعه نمایید.

رده بندی تیم ها
تیم جام قهرمانان قهرمانی لیگ جام حذفی دومی لیگ سومی لیگ جام کاربران
21 هاسکی 2 19 0 4 11 0
22 رئال اوندسیما 2 12 0 10 10 17
23 استـقلال تهران 1 26 2 30 12 32
24 تراختور مشگین شهر 1 15 0 14 12 32
25 سوته دلان 0 42 0 17 8 10
26 اینترنازیوناله 0 42 0 9 10 7
27 استقلال بارسلونا 0 40 0 26 13 1
28 یاهو 0 38 0 16 30 27
29 امین 2020 0 35 0 28 26 41
30 سلاطین سرخ 0 34 0 20 19 11
31 خـــنــــدوانـــه 0 33 1 22 27 15
32 شهدای بابل 0 32 0 20 10 0
33 پارسه 1123 0 32 0 18 13 0
34 بابل یونایتد 0 30 0 12 13 0
35 بارسلون قهرمان 0 29 1 15 13 9
36 عقرب 0 29 0 26 16 11
37 کهکشانی ها 2015 0 29 0 13 17 12
شانس جایزه