بنیاد تهران
امیرحسین پورحاج قنبری

ایران،تهران،تهران

یوهان کرایف :

فوتبال بازی ساده ای است ولی ساده بازی کردن فوتبال دشوار است!

افتخارات
 • قهرمانی لیگ
  9 بار قهرمانی
 • دومی لیگ
  2 بار قهرمانی
 • سومی لیگ
  2 بار قهرمانی
 • جام کاربران
 • جام حذفی
 • جام قهرمانان
 • تاریخ تاسیس : 1396/4/18
 • آخرین ورود مربی : 1396/10/16
 • سن : تعیین نشده است
 • تعداد بازدید : 393
 • امتیاز :256
 • رتبه :خارج از هرم لیگ
 • برد :77
 • تساوی :37
 • باخت :46
 • شانس جایزه :800
امیرحسین می گوید :

متنی تعیین نشده است .

استادیوم : BONYAD ARENA25,000 نفر
اخبار تیم
 • خبری یافت نشده است .
کاپیتان انتخاب نشده است
GK 0 نفر DF 0 نفر
MD 0 نفر FW 0 نفر
جدول لیگهنوز لیگ آغاز نشده

این تیم در هرم لیگ ها قرار ندارد :

1 - گروه این تیم هنوز تکمیل نشده است

2 - بدلیل عدم حضور بیش از 30 روز ، از هرم لیگ خارج شده است.

دوستانلیست کامل
شانس جایزه