یووه تورین
یک دوست

مسیر تعیین نشده .

یوهان کرایف :

فوتبال بازی ساده ای است ولی ساده بازی کردن فوتبال دشوار است!

افتخارات
 • قهرمانی لیگ
  7 بار قهرمانی
 • دومی لیگ
 • سومی لیگ
  3 بار قهرمانی
 • جام کاربران
 • جام حذفی
 • جام قهرمانان
 • تاریخ تاسیس : 1396/3/29
 • آخرین ورود مربی : 1396/7/15
 • سن : تعیین نشده است
 • تعداد بازدید : 322
 • امتیاز :326
 • رتبه :خارج از هرم لیگ
 • برد :115
 • تساوی :7
 • باخت :74
 • شانس جایزه :420
یک می گوید :

متنی تعیین نشده است .

استادیوم : یوونتوس آره نا100,000 نفر
اخبار تیم
 • خبری یافت نشده است .
کاپیتان انتخاب نشده است
GK 1 نفر DF 5 نفر
MD 7 نفر FW 5 نفر
جدول لیگهنوز لیگ آغاز نشده

این تیم در هرم لیگ ها قرار ندارد :

1 - گروه این تیم هنوز تکمیل نشده است

2 - بدلیل عدم حضور بیش از 30 روز ، از هرم لیگ خارج شده است.

دوستانلیست کامل
شانس جایزه