گارد سایبری
محمد کوهجانی

ایران،خراسان رضوی،كاشمر

یوهان کرایف :

فوتبال بازی ساده ای است ولی ساده بازی کردن فوتبال دشوار است!

افتخارات
 • قهرمانی لیگ
  20 بار قهرمانی
 • دومی لیگ
  6 بار قهرمانی
 • سومی لیگ
  4 بار قهرمانی
 • جام کاربران
  26 بار قهرمانی
 • جام حذفی
 • جام قهرمانان
  3 بار قهرمانی
 • تاریخ تاسیس : 1395/7/7
 • آخرین ورود مربی : 1396/10/6
 • سن : 27
 • تعداد بازدید : 1,188
 • امتیاز :782
 • رتبه :خارج از هرم لیگ
 • برد :704
 • تساوی :9
 • باخت :153
 • شانس جایزه :450
محمد می گوید :

متنی تعیین نشده است .

استادیوم : گاردسایبری ایران300,000 نفر
اخبار تیم
 • خبری یافت نشده است .
کاپیتان انتخاب نشده است
GK 0 نفر DF 0 نفر
MD 0 نفر FW 0 نفر
جدول لیگهنوز لیگ آغاز نشده

این تیم در هرم لیگ ها قرار ندارد :

1 - گروه این تیم هنوز تکمیل نشده است

2 - بدلیل عدم حضور بیش از 30 روز ، از هرم لیگ خارج شده است.

دوستانلیست کامل
شانس جایزه