ایرانیان قهرمان
علیرضا میر محمد صادقی

ایران،اصفهان،اصفهان

یوهان کرایف :

فوتبال بازی ساده ای است ولی ساده بازی کردن فوتبال دشوار است!

افتخارات
 • قهرمانی لیگ
  4 بار قهرمانی
 • دومی لیگ
  4 بار قهرمانی
 • سومی لیگ
  2 بار قهرمانی
 • جام کاربران
 • جام حذفی
 • جام قهرمانان
 • تاریخ تاسیس : 1395/6/22
 • آخرین ورود مربی : 1395/12/6
 • سن : 10
 • تعداد بازدید : 229
 • امتیاز :194
 • رتبه :خارج از هرم لیگ
 • برد :55
 • تساوی :35
 • باخت :44
 • شانس جایزه :0
علیرضا می گوید :

بازی را با فکر بازی کنیم.

استادیوم : نصف جهان25,000 نفر
اخبار تیم
 • خبری یافت نشده است .

کاپیتان: یداله نجفی

حمله وسط سن: 33

GK 3 نفر DF 8 نفر
MD 8 نفر FW 4 نفر
جدول لیگهنوز لیگ آغاز نشده

این تیم در هرم لیگ ها قرار ندارد :

1 - گروه این تیم هنوز تکمیل نشده است

2 - بدلیل عدم حضور بیش از 30 روز ، از هرم لیگ خارج شده است.

دوستانلیست کامل
شانس جایزه