استقلال ۰۱
Majid Karimi

مسیر تعیین نشده .

یوهان کرایف :

فوتبال بازی ساده ای است ولی ساده بازی کردن فوتبال دشوار است!

افتخارات
 • قهرمانی لیگ
  3 بار قهرمانی
 • دومی لیگ
  3 بار قهرمانی
 • سومی لیگ
  9 بار قهرمانی
 • جام کاربران
 • جام حذفی
 • جام قهرمانان
 • تاریخ تاسیس : 1395/6/5
 • آخرین ورود مربی : 1395/9/18
 • سن : تعیین نشده است
 • تعداد بازدید : 175
 • امتیاز :282
 • رتبه :خارج از هرم لیگ
 • برد :108
 • تساوی :6
 • باخت :51
 • شانس جایزه :0
Majid می گوید :

متنی تعیین نشده است .

استادیوم : یادگار5,000 نفر
اخبار تیم
 • خبری یافت نشده است .
کاپیتان انتخاب نشده است
GK 3 نفر DF 6 نفر
MD 6 نفر FW 5 نفر
جدول لیگهنوز لیگ آغاز نشده

این تیم در هرم لیگ ها قرار ندارد :

1 - گروه این تیم هنوز تکمیل نشده است

2 - بدلیل عدم حضور بیش از 30 روز ، از هرم لیگ خارج شده است.

دوستانلیست کامل
شانس جایزه