اینترنازیوناله میلان
کیارش سزار

مسیر تعیین نشده .

یوهان کرایف :

فوتبال بازی ساده ای است ولی ساده بازی کردن فوتبال دشوار است!

افتخارات
 • قهرمانی لیگ
 • دومی لیگ
 • سومی لیگ
 • جام کاربران
 • جام حذفی
 • جام قهرمانان
 • تاریخ تاسیس : 1395/4/29
 • آخرین ورود مربی : 1395/5/13
 • سن : تعیین نشده است
 • تعداد بازدید : 273
 • امتیاز :126
 • رتبه :خارج از هرم لیگ
 • برد :4
 • تساوی :114
 • باخت :65
 • شانس جایزه :0
کیارش می گوید :

متنی تعیین نشده است .

استادیوم : بدون نام5,000 نفر
اخبار تیم
 • خبری یافت نشده است .
کاپیتان انتخاب نشده است
GK 2 نفر DF 5 نفر
MD 5 نفر FW 2 نفر
جدول لیگهنوز لیگ آغاز نشده

این تیم در هرم لیگ ها قرار ندارد :

1 - گروه این تیم هنوز تکمیل نشده است

2 - بدلیل عدم حضور بیش از 30 روز ، از هرم لیگ خارج شده است.

دوستانلیست کامل
شانس جایزه