استقلال 2016
محسن موسوی

ایران،كرمان،كرمان

یوهان کرایف :

فوتبال بازی ساده ای است ولی ساده بازی کردن فوتبال دشوار است!

افتخارات
 • قهرمانی لیگ
  8 بار قهرمانی
 • دومی لیگ
  11 بار قهرمانی
 • سومی لیگ
  2 بار قهرمانی
 • جام کاربران
 • جام حذفی
 • جام قهرمانان
 • تاریخ تاسیس : 1395/3/18
 • آخرین ورود مربی : 1396/3/14
 • سن : 25
 • تعداد بازدید : 435
 • امتیاز :408
 • رتبه :خارج از هرم لیگ
 • برد :142
 • تساوی :24
 • باخت :103
 • شانس جایزه :0
محسن می گوید :

خوشحالم که با شایستگی تمام، جلوی تبانی حریف و داور رو گرفتیم !

استادیوم : گلباف100,000 نفر
اخبار تیم
 • خبری یافت نشده است .
کاپیتان انتخاب نشده است
GK 1 نفر DF 5 نفر
MD 2 نفر FW 2 نفر
جدول لیگهنوز لیگ آغاز نشده

این تیم در هرم لیگ ها قرار ندارد :

1 - گروه این تیم هنوز تکمیل نشده است

2 - بدلیل عدم حضور بیش از 30 روز ، از هرم لیگ خارج شده است.

دوستانلیست کامل
شانس جایزه