اس اس سی ناپولی
امیرحسین نبی نژاد

جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی

یوهان کرایف :

فوتبال بازی ساده ای است ولی ساده بازی کردن فوتبال دشوار است!

افتخارات
 • قهرمانی لیگ
  16 بار قهرمانی
 • دومی لیگ
  21 بار قهرمانی
 • سومی لیگ
  17 بار قهرمانی
 • جام کاربران
  8 بار قهرمانی
 • جام حذفی
 • جام قهرمانان
 • تاریخ تاسیس : 1394/9/25
 • آخرین ورود مربی : 1395/10/2
 • سن : 20
 • تعداد بازدید : 609
 • امتیاز :1,225
 • رتبه :خارج از هرم لیگ
 • برد :420
 • تساوی :104
 • باخت :259
 • شانس جایزه :550
امیرحسین می گوید :

یک بارسایی دو آتیشه

استادیوم : سن پائولو25,000 نفر
اخبار تیم
 • خبری یافت نشده است .
کاپیتان انتخاب نشده است
GK 1 نفر DF 2 نفر
MD 2 نفر FW 3 نفر
جدول لیگهنوز لیگ آغاز نشده

این تیم در هرم لیگ ها قرار ندارد :

1 - گروه این تیم هنوز تکمیل نشده است

2 - بدلیل عدم حضور بیش از 30 روز ، از هرم لیگ خارج شده است.

دوستانلیست کامل
شانس جایزه