اف سی کلش
عشق فقط بارسلونا

اسپانیا

یوهان کرایف :

فوتبال بازی ساده ای است ولی ساده بازی کردن فوتبال دشوار است!

افتخارات
 • قهرمانی لیگ
  9 بار قهرمانی
 • دومی لیگ
  6 بار قهرمانی
 • سومی لیگ
  13 بار قهرمانی
 • جام کاربران
  3 بار قهرمانی
 • جام حذفی
 • جام قهرمانان
 • تاریخ تاسیس : 1394/3/11
 • آخرین ورود مربی : 1395/4/24
 • سن : تعیین نشده است
 • تعداد بازدید : 875
 • امتیاز :800
 • رتبه :خارج از هرم لیگ
 • برد :248
 • تساوی :93
 • باخت :280
 • شانس جایزه :0
عشق فقط می گوید :

ما روی زمین خاکی تمرین کردیم تا به اینجا رسیدیم و ادامه میدیم که قهرمان قهرمانان شویم به زودی...... 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444تایی ها عشق FCB

استادیوم : 4تایی ها25,000 نفر
اخبار تیم
 • خبری یافت نشده است .
کاپیتان انتخاب نشده است
GK 0 نفر DF 1 نفر
MD 0 نفر FW 0 نفر
جدول لیگهنوز لیگ آغاز نشده

این تیم در هرم لیگ ها قرار ندارد :

1 - گروه این تیم هنوز تکمیل نشده است

2 - بدلیل عدم حضور بیش از 30 روز ، از هرم لیگ خارج شده است.

دوستانلیست کامل
شانس جایزه