جزئیات بازیکن
بهداد باقری
روح بروس لی
  دستمزد :288,304
 • دفاع
  200
 • سرعت
  200
 • قدرت
  200
 • شوت
  200
 • پاس
  200
 • دریبل
  200
 • گل‌زنی
  200
 • خلاقیت
  200
 • تمرکز
  200
 • تجربه
  148
 • سن35
 • پستمدافع کناری
 • پای تخصصیچپ
 • قدرت1948
 • آمادگی100%