چهره جدید بازیکنان در دست طراحی

۱۳۹۳/۱۲/۱۵ ۱۵:۰۳:۰۲

سلام

با توجه به درخواست کاربران برای تغییر چهره بازیکنان ، طراحی چهره ها در دستور کار قرار گرفت.

به زودی بازیکنان را با چهره های جدید خواهید دید !

شانس جایزه