{ اطلاعیه } اختلال در صعود و سقوط برخی تیم ها در لیگ بندی این هفته

۱۳۹۴/۰۵/۱۷ ۰۱:۴۸:۱۵

با سلام

مربیان گرامی ، در لیگ بندی این هفته از رقابت های کلاب فوتبال ایرانیان اختلالی رخ داد که باعث شد برخی تیم ها دچار صعود و یا سقوط خارج از چهارچوب و قوانین سایت شوند.

طی این اختلال ، برخی تیم ها دچار سقوط ناخواسته شده و از لیگ اصلی خود به لیگ پایین تر رفتند و برخی نیز با وجود عدم قهرمانی ،  یک لیگ صعود کردند.

این اختلال بدلیل خطایی بود که توسط بنده رخ داد و از این رو از تمام مربیانی که طی این اختلال دچار خسارت شدند ، عذرخواهی می کنم.

 

البته از فرصت پیش اومده استفاده کرده و این مژده رو به همه شما مربیان گرامی میدهم که طی این هفته یکی از مهمترین امکانات فاز دوم کلاب فوتبال ایرانیان رونمایی می شود.

از شکیبایی شما متشکرم

 

با آرزوی موفقیت ،

مهسا محمدی

مدیر روابط عمومی کلاب فوتبال ایرانیان

شانس جایزه