35 اتحادفقط کاربرانی که اکانت طلایی دارند مجاز به ایجاد اتحاد هستند اما تمام کاربران عادی نیز می توانند در اتحاد ایجاد شده عضو شوند. برای اطلاعات بیشتر به بخش راهنمای بازی مراجعه نمایید.

شانس جایزه